Дорноговь


Дорноговь аймгийн Улаан Загалмай Хорооны товч түүх

Дорноговь аймгийн Улаан Загалмай Хороо нь анх 1940 онд "Улаан хэрээстийн эвлэл" нэртэйгээр 200 гаруй жинхэнэ гишүүнтэйгээр байгуулагдсан. Улмаар 1959 оны 12-р сард Аймгийн Улаан Загалмай Хороо болон өргөжиж тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.